HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 10 år se­dan. 2007 över­man­na­des en ex­o­tisk spin­del mo­dell stör­re i en last­bils­hytt på Vol­vo last­vag­nar i Umeå. Pro­ble­met med åt­ta­ben­ta fri­pas­sa­ge­ra­re upp­stod när Vol­vo la­de ut till­verk­ning­en av fö­rar­hyt­ter på en fa­brik i Bra­si­li­en och Vol­vo­an­ställ­da upp­gav att de störs­ta bam­sar­na kun­de va­ra när­ma­re de­ci­me­tern stor­leks­mäs­sigt och snab­ba och duk­ti­ga på att hop­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.