BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Ju­li må­nad kal­la­des förr för Hömå­nad, och i dag in­fal­ler Bon­de Knut, en­ligt bon­de­prak­ti­kan. Då är det dags att bör­ja med slåt­tern. Hömå­nad het­te det i svens­ka al­ma­nac­kor pa­ral­lellt med ju­li fram till 1900.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.