16 rys­ka fri­id­rot­ta­re ne­ut­ra­li­se­ras

Hallands Nyheter - - Sporten -

FRIIDROTT: In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det (IAAF) god­kän­ner 16 rys­sar att täv­la un­der ne­u­tral flagg. Bland dem finns längd­hop­pa­ren Alex­an­dr Men­kov, guld­me­dal­jör i VM 2013.

– Det är vik­tigt att på­pe­ka att den här pro­ces­sen hand­lar om att ska­pa en täv­lings­si­tu­a­tion med li­ka vill­kor för värl­dens re­na id­rot­ta­re, sä­ger Sebastian Coe, ord­fö­ran­de i IAAF.

Rys­ka fri­id­rotts­för­bun­det är av­stängt som ett re­sul­tat av ut­bredd sys­te­ma­tisk dop­ning och ma­jo­ri­te­ten av de rys­ka fri­id­rot­tar­na kom­mer att mis­sa VM i Lon­don näs­ta må­nad.

Av 150 an­sök­ning­ar från rys­ka fri­id­rot­ta­re har IAAF god­känt 39.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.