To­bi­as Sa­na läm­nar MFF för Dan­mark

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: To­bi­as Sa­na läm­nar all­svens­ka Mal­mö FF. Mitt­fäl­ta­ren har skri­vit på för dans­ka AGF, en­ligt ett press­med­de­lan­de från Mal­mö­klub­ben.

”To­bi­as har in­te rik­tigt fått ut he­la sin po­ten­ti­al här och där­för har vi kom­mit över­ens om att av­slu­ta kon­trak­tet i för­tid”, skri­ver MFF:S sport­chef Da­ni­el An­ders­son.

To­bi­as Sa­na kom till Mal­mö FF i ja­nu­a­ri 2015 från hol­länds­ka AFC Ajax. Han har hun­nit med 31 all­svens­ka mat­cher i MFF samt med­ver­kat i Cham­pi­ons Le­a­gue-spe­let 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.