Re­kord­snabbt i Halmstad

Hallands Nyheter - - Sporten - STIG LINDMARK/TT

Lör­da­gens V75-täv­ling­ar i Halmstad blev en våld­sam fart­fest. Sol och vär­me, per­fekt un­der­lag, in­ne­bar mäng­der av nya re­kord samt ett svenskt re­kord. Ringostarr Treb tra­va­de 1.10,5 när han vann guld­di­vi­sio­nen – trots en ga­lopp som kos­ta­de 40 me­ter. Han är där­med snab­bas­te ut­lands­föd­da nå­gon­sin över medel­di­stans.

Ringstarr Treb sva­ra­de för en fan­tas­tisk pre­sta­tion när han vann guld­lop­pet, V75-6. Wil­helm Paal kör­de till spets i in­gång­en till förs­ta kur­van men häs­ten kun­de in­te hål­la sig i trav i det våld­sam­ma tem­pot. Det slu­ta­de med ga­lopp och en mark­för­lust på cir­ka 40 me­ter.

– Min för­hopp­ning om se­ger för­svann helt där. Men jag tänk­te att jag kun­de kö­ra runt och ge häs­ten ett trä­nings­jobb. I sista kur­van kän­des min häst stark och över upp­lop­pet flög han. Han är fan­tas­tisk, sa­de Wil­helm Paal.

Lut­fi Kolgji­ni sat­te upp re­kord­tem­pot i tä­ten med Mo­sa­i­que Fa­ce. Förs­ta fem­ton­hund­ra gick ef­ter snab­ba 1,10 med fa­vo­ri­ten Cru­za­do del­la Noche/björn Goop på ut­si­dan. Ba­kom smög Day Or Night In/johan Un­ter­ste­i­ner som at­tac­ke­ra­de in­ne på upp­lop­pet. Mo­sa­i­que Fa­ce trött­na­de ka­pi­talt och Cru­za­do de­la Noche tog över med Day Or Night In ut­vän­digt. Stri­den stod mel­lan des­sa när Ringostarr Treb le­ve­re­ra­de sin ka­nonspurt.

Se­ger­mar­gi­na­len blev en dryg längd.

– Det är en in­ter­na­tio­nell topp­häst. I fjol vann han tre grupp 1-löp­ning­ar och för en dryg må­nad se­dan Swe­den Cup på Sol­val­la, sa­de tys­ken Paal.

Ringostarr Treb trä­nas nu av Jer­ry Ri­or­dan på Halm­stads­tra­vet. När häs­ten vann på Sol­val­la trä­na­des han av Hol­ger Ehlert i Ita­li­en. Två da­gar ef­ter se­gern i Swe­den Cup med­de­la­de det ita­li­ens­ka trav­för­bun­det att häs­ten fast­nat i ett dop­nings­prov i Pa­do­va den 12 mars. Sub­stan­sen var fenyl­bu­ta­zon som är ett smärt­stil­lan­de me­del. Hol­ger Ehlert ha­de yt­ter­li­ga­re en häst som läm­na­de ett po­si­tivt dop­nings­prov för sam­ma me­del i Pa­do­va. Ehlert har fle­ra ti­di­ga­re po­si­ti­va dop­nings­do­mar på sig i bå­de Ita­li­en och Sve­ri­ge,

Ita­li­ens­ka trav­för­bun­det gav häs­ten en må­nads start­för­bud och var allt­så av­stängd 28/5-28/6. Ringostarr Treb kun­de se­dan an­mä­las till V75-lop­pet i Halmstad.

Cad­die Li­si­eux sprang in 1,6 mil­jo­ner kro­nor i fjol – ut­an att vin­na ett stort lopp. Nu kom den förs­ta sto­ra se­gern i Stosprintern med 683 000 kro­nor i första­pris. I sul­kyn Kenneth Haugstad.

Men det såg hopp­löst ut un­der i stort sett he­la lop­pet. I sista kur­van var Cad­die Li­si­eux fort­fa­ran­de sist, men det hår­da tem­pot ha­de gjort tät­häs­tar­na mö­ra. Spur­ten bet bra och Haugstad kun­de till och med kos­ta på sig en se­ger­gest – trots att se­ger­mar­gi­na­len var li­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.