Futu­ra­ma åter­vän­der - men i okänt for­mat

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Den po­pu­lä­ra ani­me­ra­de se­ri­en Futu­ra­ma kom­mer till­ba­ka, det av­slö­ja­de en av se­ri­ens ska­pa­re

i en frå­gestund med fan­sen. Men i vil­ket for­mat lät han va­ra osagt.

”Det finns inga nya av­snitt el­ler fil­mer för till­fäl­let. Men jag lo­var här och nu att spän­nan­de Futu­ra­ma­ny­he­ter kom­mer se­na­re i som­mar. Jag skäm­tar in­te”, sä­ger Cohen.

Mer än så be­rät­ta­de han in­te, men det räck­te för att ska­pa spe­ku­la­tio­ner bland fan­sen. Youtu­be-vi­de­os, en app, spel el­ler en se­rie­bok är ba­ra någ­ra av giss­ning­ar­na.

Futu­ra­ma ha­de pre­miär 1999 och slu­ta­de sän­das 2013. Hand­ling­en kret­sar kring piz­za­bu­det Fry som ef­ter tu­sen år som ned­fru­sen ti­nas upp i ett fu­tu­ris­tiskt New York. Se­ri­en har be­lö­nats med sex Em­mys och re­sul­te­rat i fy­ra fil­mer. Ba­kom se­ri­en står Da­vid X Cohen och Matt Gro­e­ning, ska­pa­ren av The Simp­sons. (TT)

MATT GRO­E­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.