Ny mini­festi­val ef­ter Brå­val­la

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: En mini­festi­val med nam­net Brå­val­la Lo­ve 2018 ska ord­nas näs­ta som­mar, i från­va­ro av den sto­ra Brå­valla­fes­ti­va­len som in­te ar­ran­ge­ras näs­ta år.

Per­so­nen ba­kom he­ter Da­ni­el Åhs, och det nya eve­ne­mang­et be­skrivs som en mu­sik- och cam­ping­ma­ni­fes­ta­tion mot vål­det.

”Kär­lek vin­ner över hat, så vi ska in­te lå­ta våld­täkts­män och de som slåss och stjäl vin­na”, skri­ver ar­ran­gö­ren på Fa­ce­book.

– De all­ra fles­ta män­ni­skor är jät­te­fi­na men det finns idi­o­ter. Jag tyc­ker att idi­o­ter­na har vun­nit nu. Om (Brå­valla­fes­ti­va­lens ar­ran­gör) FKP Scor­pio vill gö­ra ett ställ­nings­ta­gan­de och sä­ga att ”vi gör ing­en fes­ti­val” så kan väl vi få ta ställ­ning och vi­sa att vi är här­li­ga män­ni­skor som kan ska­pa nå­got som har ett syf­te, sä­ger Da­ni­el Åhs till Folk­bla­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.