Vitt­nen sö­kes ef­ter skott­dra­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Två män skott­ska­da­des i Berg­sjön i Gö­te­borg i lör­dags kväll. När po­li­sen på plats ut­red­de hän­del­sen för­sök­te en man kö­ra på en po­lis, som då öpp­na­de eld. Den skjut­ne för­des till sjuk­hus. Han miss­tänks in­te va­ra in­blan­dad i den förs­ta skjut­ning­en.

– In­te så här långt i al­la fall, sä­ger Tom­my Ny­man vid po­li­sen.

Po­li­sen fort­sät­ter med att re­da ut vad som egent­li­gen hänt vid den förs­ta skjut­ning­en.

– Vi fort­sät­ter med dörr­knack­ning, för­hör och sö­ka vitt­nen, och se när vi kan hål­la för­hör med de ska­da­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.