Li­te om: Gill Croo­na

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Kär­ra­mos­se gård: Re­ha­bi­li­te­ring och sys­sel­sätt­ning för per­so­ner med oli­ka ty­per av psy­kisk ohäl­sa som stress, ång­est, de­pres­sio­ner och ät­stör­ning­ar

* Fa­milj: Barn och barn­barn men på går­den ma­ken Ove Bör­jes­son

* In­tres­sen: Djur och män­ni­skor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.