Far­li­ga om­kör­ning­ar på 153:an

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ULLARED. Det mås­te bli ett slut på des­sa van­sin­ni­ga om­kör­ning­ar på väg 153 mel­lan Ullared och Var­berg.

Jag kör där näs­tan var­je dag till mitt ar­be­te och ser hur många bil­fö­ra­re kör som idi­o­ter och gör van­sin­ni­ga om­kör­ning­ar, det är in­te många stäl­len ut­an kur­vor som skym­mer men kör om det gör de än­då.

Ty­värr är det in­te kons­tigt att det sker för­fär­li­ga olyc­kor, 153 är all­de­les för smal för al­la des­sa tunga lång­tra­da­re som tra­fi­ke­rar den­na väg, vå­ra po­li­ti­ker mås­te vak­na och in­se att den mås­te gö­ras om.

Och till al­la tra­fi­kan­ter vill jag sä­ga kör i tid så ni slip­per stres­sa och vi slip­per des­sa hems­ka olyc­kor.

Kristi­na

Bild: MA­RIE HEBELIUS SVAHN/ARKIV

TRA­FIK. 153:an är all­de­les för smal för al­la des­sa tunga lång­tra­da­re som tra­fi­ke­rar den­na väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.