Änd­rat fo­kus

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

EU­RO­PA. Vil­ken märk­lig värld vi le­ver i. På 1960-ta­let bygg­des mu­rar och stäng­sel i Ös­teu­ro­pa för att ing­en skul­le kun­na ta sig ut från lan­det. På 2000-ta­let sätts det upp tagg­tråd för att ing­en skall kun­na ta sig in i lan­det. Ba­ra en tan­ke.

Eva Nilsson (V)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.