Vak­na­de med smär­ta – gjor­de an­mä­lan om miss­han­del

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En kvin­na i Var­berg har an­mält att hon bli­vit miss­hand­lad un­der nat­ten till mån­dag den 10 ju­li. Kvin­nan minns att hon tog en taxi hem och att hon kort där­ef­ter vak­na­de upp i ett buskage. Vad som har hänt där­e­mel­lan minns in­te kvin­nan, men när hon vak­na­de ha­de hon smär­tor i bak­hu­vu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.