Fak­ta: Ma­ri­es täv­lings­kar­riär:

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Ma­rie Ahlsten täv­lar i vikt­klass upp till 72 ki­lo.

* I ve­te­ran-sm täv­la­de hon i tre oli­ka lyft; marklyft, bänk­press och knä­böj.

* De täv­lan­de får tre för­sök på var­je lyft och de bäs­ta re­sul­ta­ten för var­je lyft läggs sam­man. När Ma­rie tog sil­ver den 25 april i år lyf­te hon sam­man­lagt 350 ki­lo. Se­g­ra­ren lyf­te 370 ki­lo.

* Ma­rie Ahlsten är på plats 31 på lis­tan över de star­kas­te kvin­nor­na i Sve­ri­ge, oav­sett ål­der.

* Hon har ta­git brons på DM för Väst­ra Gö­ta­land och har sla­git di­strikts­re­kord för sin ål­ders­grupp.

* Hon är mer än nöjd med utgången och har ing­en am­bi­tion att ta guld. Ma­ri­es mål med träningen: Hon vill kva­la in till SM för se­ni­o­rer och va­ra stark he­la li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.