En kniv­sku­ren i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Po­li­sen lar­ma­des un­der nat­ten till lör­dag till en adress i Fal­ken­berg ef­ter att fle­ra vitt­nen rap­por­te­rat om att per­so­ner för­sök­te ta sig in i en lä­gen­het. När po­li­sen kom till plat­sen fann de tre män varav en ha­de lind­ri­ga skärska­dor i be­net. En 20-årig man som be­fun­nit sig i lä­gen­he­ten greps miss­tänkt för att ha or­sa­kat skärska­dor­na. Han för­hör­des av po­lis men släpp­tes se­na­re.

20-åring­en är fort­satt miss­tänkt för miss­han­del, me­dan po­li­sen ut­re­der om de övri­ga tre per­so­ner­na gjort sig skyl­di­ga till ska­de­gö­rel­se och hem­frids­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.