11 JU­LI

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och El­li­nor namns­dag. Ele­o­no­ra är ro­manskt och kom hit via Tyskland 1620 ge­nom Gustav II Adolfs drott­ning Ma­ria Ele­o­no­ra. Nam­net kan va­ra en om­bild­ning av He­le­ne. Kort­for­men No­ra har an­vänts se­dan år 1700. Cir­ka 11 500 bär för­nam­net, runt 1 000 per­so­ner kal­las så. Me­del­ål­der för till­tals­nam­net är 33 år. El­li­nor är en svensk form av eng­els­kans Ele­a­nor, ett ro­manskt namn med oklar be­ty­del­se. Nam­net fö­re­kom­mer med li­te oli­ka stav­ning­ar. Om­kring 22000 he­ter El­li­nor (Ele­o­nor, Eli­nor), cir­ka 7500 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.