Motre­ak­tion till macho­kul­tur

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - 010-471 51 33 pk@hn.se

Hans röt­ter finns i så­väl country och pop, och hans se­nas­te al­bum gick in di­rekt på den svens­ka topp­lis­tan. I kväll kom­mer Sam Out­law till Hwi­tan i Fal­ken­berg.

Det se­nas­te al­bu­met he­ter ”Ten­der­he­art” och har, för­u­tom sin pla­ce­ring på al­bum­lis­ten, hyl­lats av många re­cen­sen­ter. Sam Out­law har tur­ne­rat i Sve­ri­ge ti­di­ga­re, och den här gång­en har han med sig sitt band.

Han är en country­ar­tist, men till­hör in­te bak­åt­strä­var­na. Hans sång­er an­ty­der att han vill se en för­änd­ring av sam­häl­let i pro­gres­siv rikt­ning, och han trivs bäst i band där bå­de tje­jer och kil­lar får plats.

SAM OUT­LAW ÄR långt ifrån den ste­re­o­ty­pis­ka macho-man som den mer kom­mer­si­el­la countryn och out­law-countryn är full av, han kan sna­ra­re be­teck­nas som en mju­kis – men en sten­hård så­dan.

”Han ser si­na sof­ta, väl ge­nom­ar­be­ta­de sång­er som en motre­ak­tion till den stel­ben­ta, kon­ser­va­ti­va macho­kul­tu­ren som drar sin sista suck he­la vägen upp i Vi­ta hu­set” skri­ver Johan Lin­dqvist i Gö­te­borgs-pos­ten.

PER KÅGSTRÖM

Bild: ROOTSY MUSIC

PRO­GRES­SIV. Tis­dag kväll kom­mer Sam Out­law till Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.