Za­ra Larsson: Macho­kul­tu­ren är gif­tig

Hallands Nyheter - - Kultur -

MU­SIK: Za­ra Larsson ry­ter än en gång ifrån mot mans­sam­häl­let. I en in­ter­vju med Daily Mail sä­ger hon att hon ”tyc­ker synd” om män som kän­ner att de mås­te le­va upp till macho­kul­tu­ren, skri­ver con­tact­mu­sic.

– Jag är mans­ha­ta­re, så vad kan jag sä­ga? Jag ha­tar in­te en­skil­da män el­ler min pap­pa el­ler man­li­ga kom­pi­sar. Men män har så myc­ket makt i sam­häl­let och macho­kul­tu­ren är gif­tig för bå­de män och kvin­nor, sä­ger hon.

Za­ra Larsson har bli­vit känd för si­na star­ka fe­mi­nis­tis­ka åsik­ter, och att stå upp för si­na åsik­ter tyc­ker hon är vik­ti­ga­re än kar­riä­ren.

– Jag har in­fly­tan­de och jag tror att om jag kan upp­ly­sa nå­gon el­ler för­änd­ra nå­gons sätt att tän­ka tyc­ker jag det är en fan­tas­tisk grej, har hon sagt i en ti­di­ga­re in­ter­vju. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.