Fler ska­da­de i tjur­rus­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SPA­NI­EN. Fjär­de da­gen av tjur­rus­ning­ar i Pamplo­na re­sul­te­ra­de i åt­minsto­ne två ska­da­de, en­ligt spans­ka Rö­da Kor­set. Ing­en ska dock ha stång­ats, ut­an de har fått fö­ras till sjuk­hus med lind­ri­ga­re ska­dor av and­ra or­sa­ker.

Se­dan San Fer­mín-fes­ti­va­len in­led­des i fre­dags har fem män­ni­skor – fy­ra ame­ri­ka­ner och en span­jor – stång­ats. Un­der tjur­rus­ning­ar­na drivs dju­ren att springa längs ga­tor­na och tu­sen­tals män­ni­skor tes­tar sitt mod ge­nom att kan­ta den 850 me­ter långa löp­vä­gen. (TT-AP)

FOTO: ALVARO BARRIENTOS/AP

Del­ta­ga­re i går­da­gens tjur­rus­ning för­sö­ker fly un­dan tju­rar­na i Pamplo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.