Bucht drab­bad av hjär­tin­farkt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Lands­bygds­mi­nis­tern Sven-erik Bucht (S) har fått en hjär­tin­farkt.

Det var i ju­ni när han del­tog i FN:S havs­kon­fe­rens i New York som pro­ble­men bör­ja­de, be­rät­tar han i TV4:S Ny­hets­mor­gon:

– Un­der den där vec­kan fick jag mer och mer bröst­smär­tor.

”Jag fick fan­tas­tisk hjälp av den svens­ka vår­den och al­la hjäl­tar som job­bar in­om den. Nu mår jag bra, men vill upp­ma­na al­la att lyss­na på krop­pens sig­na­ler och ta hand om sig själ­va”, skri­ver han på sin Fa­ce­book­si­da. (TT)

Sven-erik Bucht (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.