Över­vikt kan ge miss­bild­ning­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FORSK­NING. Lätt över­vikt kan ge all­var­li­ga miss­bild­ning­ar hos barn, vi­sar en ny svensk stu­die. Ti­di­ga­re har forsk­ning vi­sat att ris­ker­na för miss­bild­ning bör­jar först då BMI är över 30, det vill sä­ga vid fet­ma.

– Ju mer över­vik­tig el­ler fet mam­man är, desto stör­re risk för miss­bild­ning hos bar­net, sä­ger Mar­ti­na Persson, bi­trä­dan­de över­läka­re på Sachss­ka barn- och ung­doms­sjuk­hu­set i Stock­holm och fors­ka­re i me­di­cin vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, till Sve­ri­ges Ra­dio. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.