Svamp­ploc­ka­re hit­ta­de ske­lett

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Svamp­ploc­ka­re på Ivö i Kristi­an­stads kom­mun gjor­de ett ma­ka­bert fynd i sön­dags. En­ligt po­li­sen rör det sig om ett män­ni­sko­ske­lett, rap­por­te­rar Kristi­an­stads­bla­det.

– Allt ta­lar för det, be­kräf­tar Step­han Sö­der­holm, po­li­sens press­in­for­ma­tör i syd. – Det har le­gat länge. I nu­lä­ge sak­nas miss­tan­ke om brott. Plat­sen har spär­rats av. Nu vän­tar tek­nis­ka un­der­sök­ning­ar av bå­de fynd och fynd­plats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.