Lin­nea är till­ba­ka på Skan­sen

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Omi Gib­ba

I sä­song­ens tred­je ”Allsång på Skan­sen” ser vi Lin­nea Henriksson, Man­do Di­ao och Em­mi Chris­tens­son på scen. Pop- och jazz­sång­ers­kan

Lin­nea Henriksson har va­rit med i ”Idol”, släppt tre al­bum, bli­vit fram­rös­tad som Årets ar­tist på P3 Guld-ga­lan och va­rit pro­gram­le­da­re för ”Mu­sik­hjäl­pen” i P3. Nu är det tred­je gång­en hon upp­trä­der på Skan­sen. Att tac­ka ja till än­nu en allsång var själv­klart för hen­ne.

– Jag är väl­dig svag för den här al­la-får-va­ra-med­stäm­ning­en. Det är väl­digt många som kom­mer och sjung­er, och man kan va­ra med hem­i­från. Jag tyc­ker att det är my­sigt, sä­ger hon.

Lin­nea Henriksson vill in­te av­slö­ja för myc­ket om vil­ka lå­tar hon kom­mer att kö­ra på scen.

– Vad det blir för allsång kom­mer ni att få se. Men li­te fart och fläkt tän­ker jag, sä­ger hon.

Foto: Christi­ne Ols­son/tt

För Lin­nea Henriksson var det själv­klart att tac­ka ja till än­nu en allsång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.