In­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­tjänst

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på krö­ni­kan ”I osäk­ra ti­der be­hövs sta­bi­li­tet” (17/6).

PO­LI­TIK. Ad­nan Di­bra­ni, din krö­ni­ka om ”Hi­sto­riskt”. Att Sve­ri­ge går och är så bra i dag, ef­ter se­nas­te va­ret, är det er för­tjänst? Nä, tac­ka den for­na Al­li­ans­re­ge­ring­en för det! De som lyf­te Sve­ri­ge i ”hi­sto­riskt” svå­ra ti­der ef­ter att lan­det körts i bot­ten av för­ra S-re­ge­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.