Fak­ta: Jät­te­lo­ka

Hallands Nyheter - - Varberg - Käl­la: JORD­BRUKS­VER­KET.SE OCH LANSSTYRELSEN.SE

* Från och med au­gusti kom­mer jät­te­lo­kan att klas­sas som en in­va­siv art, vil­ket be­ty­der att den kan va­ra ett hot mot den svens­ka flo­ran. * Vid kon­takt med väx­ten kan man få bränn­ska­de­lik­nan­de symp­tom och blå­sor. * Om du får växtsaft på hu­den: - Tvät­ta med tvål och vat­ten. - Skyd­da hu­den mot sol­ljus un­der en vec­ka även om sym­tom sak­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.