Fak­ta:

Vir­tu­al re­a­li­ty (VR)

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Vir­tu­ell verk­lig­het är en da­ta­tek­nik som re­pli­ke­rar en mil­jö och si­mu­le­rar an­vän­da­rens fy­sis­ka när­va­ro. I bland kan an­vän­da­ren även in­te­ra­ge­ra med mil­jön, då via spe­ci­el­la hand­kon­trol­ler. * Vr-glas­ö­gon: Blev årets jul­klapp 2016 och är ett sätt att upp­le­va VR än­nu mer upp­slu­kan­de, då he­la syn­fäl­tet täcks av glas­ö­go­nen. * 360-ka­me­ra: Den som Mats Lars­näs an­vän­der spe­lar in i 4k upp­lös­ning och är un­ge­fär så stor som en li­ten fris­bee.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.