Stal båt­bat­te­ri och sprit ur fri­tids­hus

Hallands Nyheter - - Varberg -

SKÄLLINGE: Mel­lan den 5 och 9 juli har nå­gon el­ler någ­ra bru­tit sig in i ett fri­tids­hus i Skällinge. Ett av hu­sens föns­ter har bru­tits upp och ägar­na har bli­vit av med ett båt­bat­te­ri och tre flas­kor sprit. Po­li­sen miss­tän­ker stöld ge­nom in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.