Hund hölls in­stängd på sjuk­husto­a­lett

Hallands Nyheter - - Nyheter - WILHELM NILS­SON wn@hn.se

En sjuk­skö­ters­ka, an­ställd på Hal­lands sjuk­hus, höll en hund in­stängd på en to­a­lett i ett om­kläd­nings­rum på sjuk­hu­set i Halm­stad. Nu åta­las kvin­nan för djurplågeri.

Ing­et vat­ten, ing­en mat och en bunt sjuk­hus­klä­der att so­va på.

Nu åta­las äga­ren för djurplågeri ef­ter att ha hål­lit en hund in­låst i ett to­a­lett­bås på sjuk­hu­set i Halm­stad.

Den 12 no­vem­ber i för­ra året hit­ta­des en hund in­låst på en to­a­lett i ett om­kläd­nings­rum, på Hal­lands sjuk­hus.

”Un­der ti­den som väk­ta­ren såg till hun­den, föd­de hun­den en död­född valp.”

An­ställ­da på sjuk­hu­set ska ha då ha hört fle­ra hund­skall och kon­tak­ta­de då en väk­ta­re som ar­be­ta­de på sjuk­hu­set vid till­fäl­let.

När väk­ta­ren an­län­de till plat­sen och öpp­na­de dör­ren till to­a­let­ten, fann man en ma­ger hund som va­rit in­stängd i det trånga ut­rym­met.

HUN­DEN OM­HÄN­DER­TOGS AV väk­ta­ren, som där­ef­ter fick tag på äga­ren, en kvin­na som ar­be­ta­de som sjuk­skö­ters­ka på sjuk­hu­set.

Väk­ta­ren och sjuk­skö­ters­kan av­ta­la­de där­ef­ter att väk­ta­ren skul­le se ef­ter hun­den, fram tills att väk­ta­rens pass av­slu­ta­des.

Un­der ti­den som väk­ta­ren såg till hun­den, föd­de hun­den en död­född valp.

Väk­ta­ren till­kal­la­de kvin­nan, men den­ne ha­de ing­et in­tres­se av att se ef­ter hun­dens till­stånd ef­ter valp­ning­en.

Kvin­nan, som mo­ti­ve­rar sitt hand­lan­de med att hun­den ha­de det bätt­re på to­a­let­ten än hem­ma, åta­las nu vid Halm­stads tings­rätt för djurplågeri, al­ter­na­tivt brott mot djur­skydds­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.