”Det blir ett helt nytt liv”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

över­vik­tig – se till att få pro­fes­sio­nell hjälp, i stäl­let för att gå och kö­pa en mas­sa halvtas­ki­ga gre­jer som in­te fun­kar, sä­ger hon.

De som kom­mer till sömn­la­bo­ra­to­ri­et i Lund där hon ar­be­tar får lå­na hem ut­rust­ning som mä­ter luft­flö­det i nä­sa och mun un­der söm­nen och re­gi­stre­rar hur bröst­korg och mage rör sig.

– Och så ser vi hur syr­gas­ni­vån för­änd­ras i blo­det un­der nat­ten. Vi ska ha en viss syr­gas­mätt­nad i blo­det för att må bra.

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FOTO: JOHAN NILS­SON/TT

Ny sömn. And­nings­mas­ken gav Kent Rick­bo ett nytt liv – änt­li­gen vak­nar han ut­vi­lad på mor­go­nen. Här med hust­run Gu­nil­la i bak­grun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.