”Skit­häf­tigt” vrak­fynd

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Res­ter från ett vrak har hit­tats i när­he­ten av Kastell­holms­bron vid Skepp­s­hol­men i Stock­holm. Ma­rinar­ke­o­lo­ger miss­tän­ker att skep­pet är från 1600-ta­let.

På en av skepps­de­lar­na har in­skrip­tio­ner på­träf­fats.

– En ti­dig te­o­ri är att det för­mod­li­gen är mal­lar. Det här var en pe­ri­od då man bygg­de skepp med ögon­mått, sä­ger Jim Hans­son (oran­ge väst), ma­rinar­ke­o­log vid Sta­tens ma­ri­ti­ma mu­se­er.

– Vi får en in­blick i hur man gick till väga hant­verks­mäs­sigt. Det är skit­häf­tigt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.