Åta­las för för­sök till barn­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. En ung kvin­na i Da­lar­na åta­las för för­sök till mord på sin tvåå­ri­ge son.

Kvin­nan har, en­ligt åta­let, släppt poj­ken från ett föns­ter i sin lä­gen­het. Han föll sex me­ter och fick bland an­nat frak­tu­rer i ryg­gen. En­ligt åta­let ha­de hon dess­förin­nan hål­lit ut poj­ken ge­nom fönst­ret fle­ra gång­er och ho­tat att släp­pa ho­nom, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Da­lar­na.

Kvin­nan ne­kar till brott och häv­dar att det var en olycks­hän­del­se

Hän­del­sen inträffade den 20 maj. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.