Det är den förs­ta kung­lig­he­ten som kom­mit nä­ra det svens­ka fol­ket.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ho­v­ex­pert STEN HEDMAN om den hek­tis­ka helg som vän­tar kron­prin­ses­san Victo­ria. På fre­dag fyl­ler hon 40 år – en fö­del­se­dag som upp­märk­sam­mas stort bå­de i hu­vud­sta­den och på Öland. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.