Pe­so­nen Väx­jös sista Shl-pus­sel­bit

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Väx­jö har hit­tat sista pus­sel­bi­ten in­för Shl­sä­song­en i ishockey: den ru­ti­ne­ra­de for­war­den Jan­ne Pe­so­nen. Den 35-åri­ge fin­län­da­ren spe­la­de i Skel­l­ef­teå 2014–2016 och kom­mer när­mast från Am­bri-pi­ot­ta i Schweiz.

”Jag triv­des verk­li­gen i SHL, så jag kän­de att jag vil­le till­ba­ka. När jag fick hö­ra att Väx­jö var in­tres­se­ra­de av mig pra­ta­de jag med trä­na­ren och in­såg att det här pas­sar mig per­fekt”, sä­ger Pe­so­nen i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.