Fak­ta:

Öv­ri­ga spe­la­re i svens­ka Em-trup­pen

Hallands Nyheter - - Sporten -

Mål­vak­ter

* * * 0 A-lands­kam­per, mäs­ter­skaps­de­bu­tant En av all­svens­kans bäs­ta mål­vak­ter hit­tills den här sä­song­en, och starkt bi­dra­gan­de till Eskilstu­nas fi­na vår. Tog den tred­je mål­vakts­plat­sen i kon­kur­rens med Ro­sen­gårds Ze­ci­ra Mu­so­vic. Har me­ri­ter från U23lands­la­get.

Bac­kar

* * * * * * * 6 A-lands­kam­per, 0 mål Har mest sut­tit på bän­ken i klubb­la­get un­der vå­ren, men det sä­ger mer om Eskilstu­nas star­ka trupp än om Glas kva­li­te­ter. Fick chan­sen mot Skott­land och tog för sig, och val­des fram­för Nat­halie Björn, som an­nars är första­va­let i klubb­la­get.

Mitt­fäl­ta­re

* * * Oli­via Schough, 26, Eskilstu­na * *

An­fal­la­re

* Sti­na Black­ste­ni­us, 21, Mont­pel­li­er *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.