Öp­pet arkiv hyl­lar Ulf Stark

Hallands Nyheter - - Tvguide -

Den fler­fal­digt pris­be­lö­na­de för­fat­ta­ren Ulf Stark gick bort den 13 ju­ni i år. Han slog ige­nom 1984 med ”Dår­fin­kar & dö­nic­kar” och har skri­vit någ­ra av vå­ra mest äls­ka­de barn­böc­ker. I Öp­pet arkiv finns en del av hans gär­ning, där­ibland ”Kan du viss­la Jo­han­na?” som fil­ma­ti­se­ra­des 1994. Även ”Min vän Per­cys ma­gis­ka gym­nas­tik­skor” och ”Min vän shej­ken i Stu­re­by”, om den unge Ulfs även­tyr i Stock­holms­för­or­ten Stu­re­by, finns att se. ÖP­PET ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.