Fak­ta: Obe­ro­en­de härd­kyl­ning

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Obe­ro­en­de härd­kyl­ning mins­kar ris­ken för härd­smäl­ta vid en olyc­ka samt mins­kar ris­ken för att ett stort ra­di­o­ak­tivt ut­släpp ska kun­na ske. * Ett sy­stem för obe­ro­en­de härd­kyl­ning är ett sy­stem med en obe­ro­en­de kraft­käl­la som pum­par in vat­ten och som trä­der in om övri­ga kyl­sy­stem in­te fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.