Fick fo­ten un­der väg­vält

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En ar­be­ta­re har fått sin fot över­körd på job­bet. Och in­te av vil­ket for­don som helst, ut­an en väg­vält som i van­li­ga fall kom­pri­me­rar och jäm­nar ut mark. Ar­bets­platso­lyc­kan sked­de vid lunch på tis­da­gen in­ne i Fal­ken­berg. Per­so­nen rap­por­te­ra­de smär­ta och svull­nad till po­li­sen, som var på plats för att be­dö­ma si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.