Fak­ta:

Lillåns kraft­verk

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Kost­nad: 12 mil­jo­ner.

* Två nya vägar bygg­des för att få fram trans­por­ter till byg­get.

* Vid byg­get an­vän­des 5 kilo­me­ter ar­me­rings­järn och 200 ku­bik­me­ter be­tong.

* Vid full drift kom­mer kraft­ver­ket att ge två mil­jo­ner ki­lo­wat­tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.