Grat­tis Siv

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Siv Qvar­fordh i Fal­ken­berg fyl­ler 75 år den 15 ju­li. Jubilaren är född i Var­berg och gick på Sam­re­al­sko­la i Fal­ken­berg. Hon ar­be­ta­de 1958–1961 vid Gö­te­borgs bank och där­ef­ter in­om Fal­ken­bergs kom­mun 1966–2006.

Siv var gift med fram­lid­ne ra­di­o­te­le­gra­fis­ten Lennart Qvar­fordh och har bar­nen Mi­kael och dot­tern He­lén med re­spek­ti­ve fa­milj.

Bland Sivs in­tres­sen märks hem­byg­den, hon är ord­fö­ran­de i Falk­bergs Kultur- och hem­bygds­för­e­ning, vice ord­fö­ran­de i Ätra­da­lens hem­bygdskrets samt stöd­för­e­ning­en Mö­tes­plats Möl­les vän­ner. Ut­ö­ver det­ta del­tar hon i oli­ka kur­ser.

Till de stör­re hän­del­ser­na i li­vet räk­nar hon gläd­jen över att ha fått barn och barn­barn liksom re­sor­na till bland an­nat USA och Austra­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.