Sund­ha­ge: ”De såg ut som kal­var på be­te”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

En viss ner­vo­si­tet kan mär­kas i det svens­ka la­get, un­der de sista för­be­re­del­ser­na in­för fot­bolls-em. Pre­cis som det ska va­ra.

Ett ihär­digt häll­regn möt­te det svens­ka lands­la­get, när de in­led­de upp­ladd­ning­en in­för fot­bolls-em på plats i ne­der­länds­ka Arn­hem.

SAMT­LI­GA 23 SVENS­KA spe­la­re fanns med un­der den en och en halv tim­me – blö­ta – trä­ning­en som ha­de fo­kus på av­slut och an­falls­spel.

– Det var en kom igång-trä­ning, och vi val­de att spe­la på en halv plan. Det är me­ning­en att vi ska ploc­ka ner in­ten­si­te­ten på trä­ning­en så att de ska få fris­ka ben. Även om vi spe­la­de el­va mot el­va så blev det in­te så myc­ket lö­pan­de. Men än­då blev det när­kam­per, och det är vik­tigt, sä­ger Sund­ha­ge, som än­då in­te var helt im­po­ne­rad av kva­li­te­ten på det hon såg.

– De såg ut som kal­var på be­te. Jag tyc­ker in­te att det var så jät­te­bra. Men de för­sök­te och se­dan tyc­ker de att det är väl­digt ro­ligt att täv­la. Då blir de på gott hu­mör.

EM STAR­TAR PÅ sön­dag. Sve­ri­ge kli­ver in i mäs­ter­ska­pet på mån­dag och mö­ter då re­ge­ran­de Eu­ro­pa­mäs­tar­la­get Tyskland i Bre­da.

PIA SUND­HA­GE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.