Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Fot­bolls-em 2017 spe­las i Ne­der­län­der­na mel­lan den 16 ju­li och den 6 au­gusti. I år är det förs­ta gång­en som tur­ne­ring­en spe­las med 16 lag, i stäl­let för tolv. * Sve­ri­ge spelar i grupp B med Tyskland, Ita­li­en och Ryss­land.

Mån­dag den 17 ju­li: Tyskland– Sve­ri­ge, Bre­da, av­spark 20.45.

Fre­dag den 21 ju­li: Sve­ri­ge– Ryss­land, De­ven­ter, av­spark 18.00.

Tisdag den 25 ju­li: Sve­ri­ge–ita­li­en, Do­e­tin­chem, av­spark 20.45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.