Dans­ka snab­bast i hun­ting

Hallands Nyheter - - Sporten -

RIDSPORT: Vicky Mat­hie­sen tog med sig va­lac­ken De­jo över sun­det och sat­te al­la på plats i Fals­ter­bos hun­ting, den publik­fri­an­de mix­en av van­lig hin­der­hopp­ning på ba­na och fält­täv­lan över stock och sten.

– Tak­ti­ken? Ri­da så hårt jag kun­de och så blev det, sä­ger Mat­hie­sen och skrat­tar.

Her­manstorps Sand­ra Gustafs­son ha­de vun­nit hun­ting­en de tre se­nas­te åren, men i år kom hon med en an­nan häst. Top Girl var en i ra­den av häs­tar som in­te gär­na vil­le ta sig över de be­svär­li­ga na­tur­hind­ren och så var det över för Gustafs­sons del.

Hi­sto­risk blev hon ock­så som förs­ta dans­ka att vin­na täv­ling­en och det he­la blev in­te säm­re av att se­gern gav 40 000 kro­nor till kon­tot. LD-2. Lopp 4. 2140m, au­to U.S.A.NEO Lin­da Sån­na Ma­ke Me Ama­bel­la Beech Su­gar Brod­da Di­a­mond Mea­ras Sharp Dream Dro­plug­gage Ra­cing Ro­man­tic Fa­ce Car­los Lucky Ld-sy­stem 6 ra­der LD-1: 8, 9, 11 LD-2: 5, 9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.