Oav­gjort för Mal­mö: ”Vi ska vin­na bor­ta”

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Två gång­er om har Mal­mö FF ta­git sig till Cham­pi­ons Le­a­gue trots en tre­van­de start på kva­let. Skå­ning­ar­na får hop­pas att mönst­ret upp­re­pas än­nu en gång. Trots enormt spelö­ver­tag blev det en­dast oav­gjort, 1–1, hem­ma mot FK Vardar.

– Vi ska vin­na bor­ta, sa­de Franz Brors­son till Via­sat.

Franz Brors­son kvit­te­ra­de för hem­ma­la­get med en väl­taj­mad nick.

– Ing­et bra re­sul­tat. Presta­tio­nen i sig är sta­bil. Vi ska­par en mängd chan­ser, men ty­värr vin­ner vi in­te. Vi får för­val­ta chan­ser­na där ne­re i stäl­let, sa­de trä­na­ren Mag­nus Pe­hrs­son till Via­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.