Tåg­hjäl­tar spelar sig själ­va i ”Clin­tan”-film

Hallands Nyheter - - Kultur - TT

Som­ma­ren 2015 stop­pa­de tre ame­ri­ka­ner en man som öpp­na­de eld på ett tåg på väg mot Pa­ris. När Clint Eastwood nu re­gis­se­rar en film om hän­del­sen väl­jer han att lå­ta män­nen spe­la rol­ler­na som sig själ­va, rap­por­te­rar Va­ri­e­ty.

Alek Skar­la­tos, Spencer Sto­ne och Ant­ho­ny Sad­ler gör där­med säll­skap med be­tyd­ligt mer väle­ta­ble­ra­de skå­de­spe­la­re som Jen­na Fi­scher och Judy Gre­er i rollupp­sätt­ning­en. The 15:17 to Pa­ris” som fil­men he­ter, föl­jer män­nens liv och tar av­stamp re­dan i barn­dom­så­ren, då de tre ame­ri­ka­ner­na dock ge­stal­tas av and­ra ak­tö­rer.

Fil­men ba­se­ras på boken med sam­ma namn (The 15:17 to Pa­ris: The true sto­ry of a ter­ro­rist, a train and th­ree ame­ri­can he­ro­es), där Sad­ler, Skar­la­tos och Sto­ne be­rät­tar om hän­del­ser­na till­sam­mans med för­fat­ta­ren Jeff­rey E. Stern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.