Ste­ven Spiel­berg blir do­ku­men­tär

Hallands Nyheter - - Kultur -

FILM: Ste­ven Spiel­berg ham­nar fram­för, i stäl­let för bakom, ka­me­ran i en ny do­ku­men­tär om re­gis­sö­rens liv, skri­ver Va­ri­e­ty.

Su­san La­cy, som står för bå­de re­gi och pro­duk­tion, har sam­lat ihop över 30 tim­mar in­ter­vju­tid med Ste­ven Spiel­berg. Bland de många skå­de­spe­la­re och nö­jes­pro­fi­ler som fi­gu­re­rar i do­ku­men­tä­ren märks bland många and­ra Le­o­nar­do Di­caprio, Oprah Win­frey och Dus­tin Hoff­man. Den 7 ok­to­ber har ”Spiel­berg” pre­miär på ame­ri­kans­ka HBO.

Den 70-åri­ge re­gis­sö­ren, ma­nus­för­fat­ta­ren och pro­du­cen­ten har ett minst sagt di­gert CV. Ste­ven Spiel­bergs kar­riär tog fart un­der 70-ta­let och har se­dan dess ge­ne­re­rat höjd­punk­ter som ”Schind­ler’s list”, ”Ju­ras­sic park” och ”In­di­a­na Jo­nes”-fil­mer­na. (TT)

Ste­ven Spiel­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.