Ex­pre­si­dent döms till fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BRASILIEN. Bra­si­li­ens ex­pre­si­dent Luiz Iná­cio Lu­la da Sil­va döms till nio och ett halvt års fäng­el­se, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP.

Lu­la, som han all­mänt kal­las, döms på an­kla­gel­ser om att ha ta­git emot en mu­ta i form av en strand­lä­gen­het från bygg­fö­re­ta­get OAS. Fal­let är en del i ut­red­ning­en av den gi­gan­tis­ka kor­rup­tions­här­va som rul­lats upp i lan­det un­der se­nas­te åren.

Han kom­mer att för­bli på fri fot me­dan en över­kla­gan av do­men be­hand­las, skri­ver ny­hets­by­rån Reu­ters. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.