Fär­re ope­re­ras för fet­ma

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄLSA. Det görs allt fär­re fet­ma­o­pe­ra­tio­ner i lan­det, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Ra­dio Ekot.

– Det var en enorm ök­ning in­nan 2011 från 700-800 per år till 8 000 per år. Se­dan har det gått ner till strax un­der 6 000 per år, sä­ger över­läka­re Jo­han Ot­tos­son, an­sva­rig för kva­li­tets­re­gist­ret för över­vikt­ski­rur­gi, till Ekot. (TT)

Prin­ses­san Ma­de­le­i­ne, prin­ses­san So­fia och prins Carl Philip an­län­der till Trol­le-ljung­by kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.