I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EU. Brit­tis­ka La­bours par­ti­le­da­re Je­re­my Cor­byn på be­sök i Brys­sel.

UKRAINA. Topp­mö­te mel­lan EU och Ukraina i Ki­ev.

DOM. 17-årig poj­ke åta­lad för våld­täkt av barn. Poj­ken var 15 år när han ha­de sex med 14-årig flic­ka. Poj­ken fri­a­des i tings­rät­ten, och nu kom­mer hov­rätts­do­men.

SKOLK. CSN pre­sen­te­rar sta­tistik över hur många ele­ver som fått stu­die­bi­dra­get in­dra­get på grund av skolk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.