Stal tre pal­lar gods när chauf­fö­ren sov

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

SUSEDALEN: En last­bil stod i mån­dags par­ke­rad på Su­se­da­lens rast­plats. När fö­ra­ren vak­na­de på mor­go­nen såg han en så kal­lad ka­pell­skär­ning – gär­nings­man­nen ha­de sku­rit ett hål i en av si­dor­na. Ur det­ta ha­de tre he­la last­pal­lar med elekt­ro­nik un­der nat­ten ploc­kats ut. Stöld­god­set be­stod bland an­nat av he­ad­set och usb-stic­kor. Det finns i nu­lä­get ing­en miss­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.