Sopstrej­ken kan spri­da sig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

EKO­NO­MI. Den vil­da sopstrej­ken i Stock­holm ut­vid­gas. Även sop­häm­ta­re på Li­se­lot­te Lööf har lagt ner ar­be­tet för att vi­sa sym­pa­ti med si­na kol­le­ger på Re­no Nor­den.

Kris­drab­ba­de Re­no Nor­den upp­ges ock­så va­ra kon­kurs­mäs­sigt men bo­la­gets vd Pe­ter Ek­holm slår till­ba­ka mot upp­gif­ter om sop­ka­os och eko­no­miskt kris.

En­ligt Ek­holm är lä­get lugnt i de öv­ri­ga kom­mu­ner bo­la­get är verk­samt i. Han har inga in­di­ka­tio­ner på miss­nö­je­sytt­ring­ar på and­ra or­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.