MÅNDAMM TILL SALU.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Måndamm som sam­la­des upp av Neil Armstrong un­der den förs­ta mån­fär­den säljs nu på auk­tion i New York. Dam­met och någ­ra små ste­nar som Armstrong ploc­ka­de be­räk­nas va­ra vär­da mot­sva­ran­de mel­lan 17 till 33 mil­jo­ner kro­nor.

Auk­tio­nen på auk­tions­by­rån Sot­he­by’s sam­man­fal­ler med 48-års­ju­bi­le­et av den förs­ta mån­land­ning­en den 20 ju­li. Ett foto Armstrong tog av sin ast­ro­naut­kol­le­ga Buzz Ald­rin stå­en­de på må­nen kan kom­ma att säl­jas för över 33 000 kro­nor. Även res­pla­nen för hur ast­ro­nau­ter­na skul­le åter­vän­da till jor­den kom­mer att säl­jas på auk­tio­nen. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.